Sākums | Piedāvājumi | Mani Darbi | Kontakti |

 

Arvien vairвk pieaug pieprasоjums pзc maketзрanas pakalpojumiem, jo klientu laiks ir dвrgs un vзlmes aug. Klienti vзlas izmantot augstas kvalitвtes materiвlus ar krвsainiem attзliem, zоmзm, diagrammвm un citiem elementiem, kas papildina un paskaidro materiвlu.

Ir daювdi veidi, kв nesadвrdzinot bыtiski palielinвt reklвmas nesзju efektivitвti. Patiesоbв tie ir zinвmi paтзmieni, bet reti izmantojami, tвdзп tos arо var uzskatоt par nestandarta reklвmas nesзjiem.
Krвsu pantones. Drukвjot ar standartkrвsвm, dizainв var iestrвdвt atseviрнu detaпu drukврanu noteiktвs pantonзs, kas krвsai pieрнirs оpaрu dzidrumu un daudzveidоgu krвsu gammu.
UV lakoрana. Pвrklвjot nodrukвtu materiвlu ar biezu slвni UV laku, uz materiвla veidojas spoguпspоdums, proti, krвsas kпыst izteiktвkas un dziпвkas. Nolakotais materiвls top neparasti saistoрs. Veidojot dizainu, var paredzзt lakoрanai tikai atseviрнas detaпas, kas rada spзcоgu kontrastu.
Reljefs/Karstspiede. Ar kliрejas un folija palоdzоbu zem liela spiediena un karstuma uz daювdiem reklвmas nesзjiem var iespiest uzrakstus vai atseviрнus elementus, тemot vзrв dizaina ieceri. Ar роs tehnoloмijas palоdzоbu var radоt daювdus neparastus, bet saistoрus elementus, kas materiвlam pieрнir оpaрu veidolu.
Izcirрana. Poligrвfiski izgatavota materiвla izcirрana atseviрнiem grafiskiem veidojumiem, kas materiвlam dod individualitвti un nestandarta formu.Copyright (C) 2008 Maketзрana.lv
Hosted by uCoz